Pravila poslovanja

Društvo SSU kot lastnik Spletne trgovine SSU na podlagi načela dobrega poslovanja podaja naslednja pravila poslovanja, ki urejajo medsebojne odnose med društvom, prodajalcem in kupcem. Za prodajo v Spletni trgovini SSU se mora ustvarjalec strinjati s temi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za prodajo izdelkov v spletni trgovini. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost ustvarjalca je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda izdelke za prodajo. Nadaljnja prodaja izdelkov po objavi sprememb pomeni, da se ustvarjalec s temi spremembami strinja.

Vsak ustvarjalec, ki želi prodajati v Spletni trgovini SSU, se mora držati sledečih pravil:

 1. Spletna trgovina SSU je posredniški sistem med ustvarjalcem in kupcem.
 2. Upravljavec sistema društvo SSU si pridružuje pravico izbrisa oz. ne objave izdelka, če meni, da bi objava izdelka, fotografij, opisa ali lastnosti izdelka (v nadaljevanju objavljeni izdelek) škodovala sistemu – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavci strani Spletne trgovine SSU si tudi pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama prodajalcev tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu, njenim upravljavcem oz. lastnikom, presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
 3. Ustvarjalci se strinjajo, da lahko Spletna trgovina SSU njihov objavljeni izdelek vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Društvo se obvezuje, da v drugih medijih ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le podatke in slike o izdelku in povezavo na stran www.ssu-shop.si.
 4. Vsak ustvarjalec sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca sistema Spletne trgovine SSU, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.
 5. Upravljavec strani Spletna trgovina SSU in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oz. izbrisa izdelka ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so ponujene ‘takšne kot so’, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oz. drugih škodnih dogodkov. Upravljavec sistema si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje strani Spletna trgovina SSU.
 6. Upravljavec strani si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost strani in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik objavljenega izdelka oz. to, kako ga kupci najdejo.
 7. Upravljavec strani ali društvo SSU si pridržujta pravico, da lahko kadarkoli spremenita ta pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh pravil, pomeni soglasje s spremembami.
 8. Ustvarjalec s plačilom članarine postane član društva SSU. S tem pridobi pravico svoje izdelke za prodajo posredovati za to imenovani komisiji.
 9. Ustvarjalec od končne cene izdelka prizna 20 % popusta upravljavcu strani Spletna trgovina SSU.
 10. Izdelke pošilja Društvo SSU  v roku 3 do 7 delavnih dni oz. se o dostavi dogovori s Klavdijo Zavrl Finec (info@ssu.si ali 041 804 043) Ob prevzemu, mora imeti ustvarjalec dobavnico, ki se ujema z dejanski stanjem predanih izdelkov. 
 11. V primeru pritožb in reklamacij bomo ustrezno ukrepali.
 12. O prodaji vašega izdelka vas še isti dan ali takoj naslednji po plačilu obvestimo na vaš elektronski naslov. Zato svojo pošto berite redno!
 13. Evidenco o prodanih izdelkih tekočega meseca vodite sami in društvu najkasneje do 5. v mesecu izstavite račun (na računu naj bo datum 30 ali 31. xx).
 14. Vsak ustvarjalec/prodajalec mora imeti možnost izdaje računa (s.p. ali odd). V primeru, da imate odd, ste nam dolžni poslati kopijo potrdila o prijavi odd.
 15. Nove izdelke bomo v trgovino nalagali do 15. v mesecu, v takšnem vrstnem redu, kot bomo presodili sami, da bo za trgovino najugodneje. Dokumentacija za prodajo izdelkov za tekoči mesec mora biti poslana najkasneje do petega v mesecu, izdelki bodo v trgovini do petnajstega v mesecu.
 16. Izdelki, ki bodo poslani po tem roku, pridejo na vrsto naslednji mesec.
 17. Dokumentacija o izdelkih mora biti pripravljena v skladu z navodili, sicer izdelki ne bodo objavljeni.
 18. Izdelki, ki se prodajajo v trgovini, morajo biti na zalogi in se ne smejo prodati po drugi poti, svoje kupce usmerite v našo trgovino.
 19. V kolikor ste odsotni poskrbite za nemoteno pošiljanje izdelkov, v kolikor to ni možno nas o tem obvestite
 20. Vsak prodajalec si je dolžan skrbno prebrati pogoje poslovanja trgovine.

Košarica

0 artiklov

 • Prostor za vaš oglas

 • Društvo SSU

Ustvarjalci

Posebna ponudba

Števec obiskovalcev
01779411
 

Spletna trgovina SSU

Spletna trgovina SSU deluje pod okriljem društva Slovenski svet ustvarjalnosti.

Kontakt

trgovina@ssu.si
drustvo@ssu.si

Facebook